Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Το Εκπαιδευτικό Δράμα είναι μία οργανωμένη - δομημένη διαδικασία που χρησιμοποιεί τους κανόνες, τις συμβάσεις , τα στοιχεία και τις τεχνικές της θεατρικής φόρμας και των άλλων τεχνών , με βασικό σκοπό τη συνειδητή και πολύπλευρη κατάκτηση της γνώσης μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Η μεθοδολογία αυτή είναι βασισμένη στις αρχές επιστημών όπως η ψυχολογία ,η κοινωνιολογία και η φιλοσοφία.

Εχει δύο βασικά επίπεδα τα οποία στην πράξη δεν μπορεί να είναι ξεχωριστά άλλα αλληλοσυμπληρώνονται και περιπλέκονται.
- την ανάπτυξη της προσωπικότητας και
- την ανάπτυξη της κοινωνικότητας.

Το Εκπαιδευτικό Δράμα βοηθά στη δημιουργία προσωπικότητας η οποία είναι ικανή

- Να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα γύρο της σ΄όλο της το βάθος και να ξέρει να προσανατολίζεται σ΄αυτήν.
-Να μπορεί να ολοκληρώνει τις σκέψης της .
-Να έχει κριτική σκέψη .
-Να έχει τόλμη πνεύματος .
-Να συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους σε ένα κοινό Σκοπό - έργο .

Δεν υπάρχουν σχόλια: